3. september 2015


03. septembril koolitus arengukava koostamisest. Koolituse eesmärk oli toetada MTÜ Haabersti Tugikeskuse arengukava/strateegia koostamist läbi selle koostamises osalejate teoreetilise ja praktilise koolituse. Koolituse käigus käsitleti arengukava koostamise põhilisi võtmeküsimusi. Koolitusel osalejad said ülevaatlikud teadmised organisatsiooni arengukava koostamiseks (või uuendamiseks).
Vaata galeriid
 

4. september 2015

04. septembril koolitus koostööst ja kaasamisest sissejuhatava ülevaatena alustavale kaasajale/ kaasatavale. Räägiti kaasatavate võrgustiku loomisest ja pideva arendamise vajadusest ning partnerite ootuste, võimaluste ja vajadustega arvestamise olulisusest. Mõlemal päeval vaheldus teoreetiline osa ajude ragistamisega praktiliste ülesannete kallal.
Vaata galeriid
 

5. märts 2016


05. märtsil õppisime ja harjutasime ühiselt Google Drive dokumendihaldusega toime tulemist   ja Google Docs vabavara kasutamist. 
Vaata galeriid

19. märts 2016


19. märtsil kuulasime praktikute soovitusi, kuidas vastata korraga nii kliendi kui pakkuja vajadustele ja teha seda teenuse pakkujana võimalikult tõhusalt ja mõjusalt. Päeva lõpuks omandasid osalejad arusaama, mis üldse on teenusedisain ja millist kasu annab „tarkade“ tööriistade kasutamine oma teenuseprotsessi paremini planeerimisel.